Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 23. szám · / · Disputa

Disputa
Ignotus:

A Budapesti Hírlap nem érti, mi köze Móricz Zsigmondnak a Nyugathoz s a Nyugatnak Móricz Zsigmondhoz. Az, hogy Móricz Zsigmond olyan író, aki tud írni, a Nyugat pedig olyan újság, melybe csak olyanok írhatnak, akik tudnak írni. Teszem: olyan félhangú szitkozódás, mint aminővel a Budapesti Hírlap embere emlékszik meg a Nyugat matinéjáról, a Nyugatban nem kapott volna helyet. Viszont, biztos vagyok benne, a Móricz Zsigmond Sárarany regénye nem kapott volna helyet a Budapesti Hírlapban.

-

Éppen ebben a körben - ezt a négy szót ki kell mentenem a Budapesti Hírlap referádájából, Hogy éppen abban a körben, mely a Nyugat matinéján közönség volt, a nyomorúságnak az a keserűen humoros árnyékképe, ami Móricz Hét krajcár novellája, alig hathatott le valami mélyre. Fene válogatós a B. H. embere a körökben, melyekhez nálunk író fordulhat! Azt tudom, hogy az ő körükhöz hiába fordul. Az ő körük legfeljebb eljön szüretelni vagy aratni és kegyesen magáénak és magyarnak reklamálni, aminek mások, az értetlenséggel és szűkkeblűséggel szemben, megkapálták a földjét, felszántották a talaját s elvégezték az igaza kiküzdésének minden verejtékes munkáját. Az a kör, melytől a B. H. embere a magyar nyomorúság rajzát sajnálja, igaz, hogy már nincs oly demokrata, mint akiket megvertek a rabbi-szemináriumban, ha nem voltak elég exkluzívak a tőkével szemben. De végre is ez a kör tartja el ma a magyar festészetet, a magyar zenét, a magyar irodalmat, nagyrészt a magyar színházat is és a magyar sajtót. Ez a nem éppen demokrata kör az, mely Magyarországon fenntartja a demokráciát, a nem hivatalos tudományt s a politikai radikalizmus szervezeteit. Ez a kör az, mely a vidéki írók számára egy világvárosnyi fővárost teremtett, s változatlanul ugyanazon embereinek, ugyanazon neveivel ott áll a listáján minden jótékony vállalkozásnak és minden nemzeti parádénak. Amely parádék fő pontjául aztán, természetesen, elvitatják tőle még a nyomorúság megértésének jogát is - mintha a nyomorúságot csak az értheti, aki okozza! Hogy a B. H. köreinek több köze van az ország nyomorúságaihoz, mint a Nyugat köreinek, azt szó nélkül elismerem. De azt hiába várják, hogy úgy e nyomorúságot, mint minden okait, minden körök mindjobban meg ne lássák.