Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 22. szám

Turcsányi Elek: Csitt!

Ott lenn a szívben fekszenek,
Piros börtönben fekszenek,
Piros szivem piros kagylóján,
Mint kagylóba zárt gyöngyszemek;
Ott lenn a szívben fekszenek,
Piros börtönben fekszenek,
Piros börtön piros padlóján,
Mint elátkozott hercegek;
Ott lenn a szívben fekszenek
Vágyak, örömök, bánatok
És bestiális ösztönök
(Sok szenvedélyes állapot),
Kiket kedves, gonosz fiúkként
Csak áltatok, dajkálgatok,
Dajkálgatok szivembe lent.
Szivembe bent:

Csitt, csitt kedves, gonosz fiúk,
Csitt, csitt gonoszkodó szeszélyek,
Csitt, csitt mélyszemü szenvedélyek,
Csitt gonosz legények!

Csitt, örömöm,
Csitt, bánatom,
Csitt, vágyam!
Aludjam én el,
Aludjatok ti,
Aludjunk el mi lágyan!

Csak várjatok,
Csak várjatok gonosz fiúk!
Csak várjatok,
Csak várjatok gonosz legények!
Csak várjatok.
Csak várjatok mélyszemü szenvedélyek!
Hiszen még élek, félek, még vagyok; -
Én istenem, csak addig várjatok,
Ameddig élek.

Csitt, csitt kedves, gonosz fiúk,
Csitt, csitt gonoszkodó szeszélyek.