Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 21. szám

A Nyugat hírei

A Nyugat kiadásában Móricz Zsigmondnak új könyve jelent meg: "Az isten háta mögött. Móricz Zsigmond, aki a Sáraranyban egy paraszt Don Juan nagyszerű tragédiáját rajzolta meg, ebben a regényében a magyar kisvárosi élet képét írja meg, a magyar Bovaryné tragikomédiáját. Még karácsonyra kijön a Nyugat kiadásában Móricznak egy harmadik, bár az előbbieknél régebben íródott regénye: Harmatos rózsa.

Móricz Zsigmond irodalmi jelentőségének szól a Nyugat idei első matinéja, melyet november 26-án rendez a Vígszínházban. Móricz Zsigmondnak erre az alkalomra írott vígjátékát, "Aranyos öregek adják elő a Vígszínház művészei; a női főszerepet Blaha Lujza vállalta, aki a Sári bíró óta most lép először a fővárosi közönség elé. A darabot Szerémi Zoltán rendezi, aki egyúttal Móricznak egyik humoros elbeszélését olvassa föl. Móriczról Ady Endre és Hatvany Lajos mondanak conférence-ot és utánuk Móricz Zsigmond olvas föl novellát.

A Nyugat kiadásában legközelebb a következő könyvek jelennek meg: Heltai Jenő "Az utolsó bohém, Krúdy Gyula "Szindbád ifjúsága, Halász Imre "Egy letűnt nemzedék, Faragó Miksa "A Kossuth-bankók kora (érdekes és új adatokban gazdag, kitűnően megírt tanulmány a forradalom pénzügyeiről) és Ady Endrének egy új verses kötete.

Lengyel Menyhért Tajfunjának párizsi nagy sikere a dráma könyvkiadása iránti érdeklődést is újból felkeltette. Lengyel könyvének második kiadása rövidesen elfogyott, úgy hogy a Nyugat most a harmadik kiadást rendezte sajtó alá.

A művelt magyar középosztály, mely leginkább hivatott arra, hogy a Nyugat irodalmi és művészeti törekvéseit értékelje, mind nagyobb érdeklődéssel fordul a Nyugat kiadványai felé. E körökből sokszor megnyilvánult óhajtásnak felel meg kiadó vállalatunk, mikor kiadványainak legjavából egy húszkötetes sorozatot állított össze, melyet részletfizetésre szerezhetnek meg azok, akik ilyen könnyebbségre igényt tartanak. Az előfizetési ívet e számunkhoz is idemellékeljük.