Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 21. szám · / · Szabó Dezső: Paul Verlaine

Szabó Dezső: Paul Verlaine
VI.

A Verlaine-nel kezdődő új líra tehát nem statikai, nem akar a költő magán kívül objektivált képzeteket formákba állandósítani. A költészet ezentúl a folyton folyó ént akarja adni tovasiklásában, hajlásaiban, árnyalataiban. Verlaine egész műve és híres Art poétique-ja is mutatja, hogy tudatában volt ez új tendencia minden következményének. Művész és költő szerencsés elválaszthatatlanságban egy benne.

Tehát az egymást kergető lelki változások pillanatnyi képét kell bevetítni a művészetbe. A leírás a leírásért, a témák, az epika, szóval minden egyéb "littérature és nem költészet. Póz és szcenírozás gyűlöletes előtte.

De la musique avant toute chose
Et pour cela préfčre l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pčse ou qui pose.

Ebben a zeneiségben - mint magában a zenében - forma és tartalom azonosul. A klasszikus formák: a 8, 10 és 12 szótagú versek helyett azonban 7, 9, 11, 13 szótagú verseket ajánlja és használja, melyek a fülnek a bevégezetlenség perspektíváját adja. Guyau, sőt nagy híve, Charles Morice is hibáztatják a páratlan versek e kizárólagos szeretetét. De talán ez az új dolog szükséges hangsúlyozása volt.

A forma triviális ritkítását akarja tompítni azzal is, hogy a rímet igen gyakran asszonánccal helyettesíti. Tudjuk, hogy a rím kérdésében a francia költészet általában - s a Parnasse még fokozottabban - szigorú volt. Verlaine Sainte-Beuve és Banville [*] -lal szemben írja:

Tu feras bien, en train d'énergie
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l'on n'y veille, elle ira jusqu oů?

O'qui dira les torts de la Rime!
Quel enfant sourd ou quel nčgre fou
Nous a forgé ce bijou d'un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime.

De la musique encore et toujours!
Que ton vers soit la chose envolée,
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
Vers d'autres cieux d'autres amours.

Que ton vers sois la bonne aventure
Éparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature.

Hogy hangulatvillanásait megfelelő ritmusegységekkel fejezze ki, nem respektálja az eddigi költészet egyik legszigorúbb szabályát: a cezúra betartását. A pihenőt nála mindig a tartalmi részek egysége szabja meg [**] (vers libéré). Ezzel a mobilis vagy be nem tartott cezúrával és a gyakori enjambement-nal előkészíti az alexandrinust a vers libre kialakulására.

A zeneiség emelésére az alkalom szerint nagyon sok eszköze van. Így pl. a belső rímek vagy asszonáncok:

Oh! la nuance seule fiance
Le ręve au ręve...

Vagy:

Orage, ta rage,
Tais - la, que je cause
Avec mon ami...

Ő tette általánossá az új költészetben - és ez is elsősorban zenei fogás - a fő akkord ismétlését [*] :

Parfois il restait comme invisible,
Vitesse en route versune cible
Si lointaine, elle - mčme invisible...

Invisible de męme aujourd'hui
Que sera - t - il advenu de lui?
Que sera - t - il advenu de lui.

Igen sokszor, hogy a hangulat bizarrságát kifejezze, vagy hogy melankóliáját formai komikummal szelidítse, népies szavakat használ:

Vous souvient-il, cocodette un peu műre
Qui gobergez vos felmmes de bourgeoise
Du temps joli quand, gamine un peu sűre,
Tu m'écoutais, blanc-bec-fou qui dégoise?

Gyakran szavakat újít fel vagy latin szavakat tesz franciává és végül néha ő teremt különböző elemekből furcsa kifejező szavakat [**] :

Expression d'un ravissement presque adamique (Les Homme d'Aujourd'hui).
Dogme entier toujours debout sous l'exegčse.
Męme edmondscheresque ou franciquesarceyse.
(Jadis et Naguére)

De egyik legfontosabb eljárása az új lírára a transzpozíciók és korrespondenciák [***] :

Ta voie grave et basse
Pourtant était douce
Comme du velours.

Más:

O mon Dieu, votre crainte m'a frappé
Et la brulure est encor la qui tonne.

Más:

...Une rouge trainée
De grands sanglots palpite et s'éteint sur la mer

Vagy:

Ton souvenir m'obséde et puissamment enroule
Autour de mon esprit un regret rouge et noir [****]

 

[*] * Például:
Mais, dans l'horreur doubois natal,
Vioci le Lévrier fatal,
La Mort. - Ah! la bęte et la brute!

[**] ** A vers libre-t nem helyeselte és sokszor gúnyosan nyilatkozott a szimbolista ifjúságról.

[*] * Ezt az egyházi költészetben nagyon gyakori fogást Baudelaire is alkalmazta. És ez nem azonos a régi Refrainnel.

[**] ** Ezen a téren is annyira követték Verlaine-t, hogy 1888-ban szükségesnek látták egy szótár kiadását, Jacques Plowert: Petit Glossaire pour servir l'intelligence des auteurs décadents et symbolistes. Vanier 98. p.

[***] *** Vesd össze: Voix de l'Orgueil; un cri puissant, comme d'un cor kezdetű versét Baudelaire: Les Phares c. költeményével.

[****] **** A Wágnerizimus ekkor kezd termékenyítő lenni Franciaországban. Igyekeznek, hogy a költői kifejezés minél több érzékhez beszéljen. A költészetben a zenei terminusok használata sokszor a szenvelgésig megy.