Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 21. szám · / · Lányi Sarolta: Musica

Lányi Sarolta: Musica
II. Tempo di menuetto

Zenét, zenét a kisleánynak!

Ne vágyjon rá hiába,
Már táncra áll a lába
S kis ifjak mellette várnak.

Zenét, zenét a kisleánynak!

Orcája rózsa, rózsavánkos,
Lejtős a zsenge válla
S a szeme láng s a haja szálldos.

Zenét! Már indúl, meg nem állja...

Nyugodtan várni rossz sokáig
S a földhöz rúgja friss bokáit
Mint vad csikóka, csöppnyi táltos.

Sóhajba lobban szenvedélye:

Ó, hogyha szólna csengve már most
A tánc szeles, szilaj zenéje.
Csak jönne, zengne már feléje!

De most, hamar, amíg nem álmos.