Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 21. szám · / · Lányi Sarolta: Musica

Lányi Sarolta: Musica
I. Adagio

Az alkonyatban alszik a terász
S az őszi csönd fülembe citeráz...

A levegő ma friss, finom, de füstös,
Mert föld felé búsúl most mind a kémény.
Vagy tán egy máglya búpernyéje füstöz
A messzi égen mély biborban égvén, -

S megdíszesítve kinccsel, bájjal, ékkel
E messze máglyán szép Nyárasszony ég el.