Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 20. szám · / · Disputa

Disputa
Ignotus: Aeroplán

Valamikor, a budapesti aviatikus verseny napjaiban ide mertem írni abbeli megfigyelésemet, hogy a mai aeroplán nem gép, hanem játék, montírozott esernyő, mely csak kiváltképp ügyes embereknek kiváltképp vakmerő sportjára alkalmas, de a repülésnek, a levegő megjárásának s különösen a levegőben való közlekedésnek dolgát semmivel sem viszi elébbre. Azt is mondtam, egyéb helyütt, hogy kár minden egyes életért, mely ennek a gépnek tökéletesedéseért pusztul el; hekatombái nem vértanúk, kik a tudományért áldozzák fel magukat, hanem ökrök, kik kétszeresen azok, mert önként és ok nélkül mennek vágóhídra. Mert úgy látszik, e gépnek maga a gondolata hamis s a repülőgép után nyilván másfelé kell kereskedni. Akkor mélyen megvetettek ezért a szentségtörő különvéleményemért. Most azonban ugyanazon héten olvasom, hogy Edisonnak, ki az ilyesmiben nem outsider, szakasztott ugyenez a véleménye, s hogy, ami még érdekesebb, azok a Wrightok, kiknek dicsősége az aeroplánhoz fűződik, most teljesen más gondolatú géppel kísérleteznek, sőt már eredményre is jutottak volna. Bár minél elébb igazság volna ez, s az emberiség addig is bele tudna már törődni, hogy egyik legszebb éber álma, melyet úgy érezte, kézzel tud már megfogni, bizony mégis csak álom volt.