Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 18. szám · / · Disputa

Disputa
Ignotus:

Ebben a személyesebb természetű rovatban az ember jobban szabadjára eresztheti szavát. Én most mindjobban beleszövöm magam az elképzelésbe, hogy mily elmondhatatlan naggyá tenné az egyes embert a freudizmus, ha csakugyan megtalálná annak a titkát, hogy az ember tudatossá tudja tenni a tudattalanját, vagyis mindazt, amit elnyomott magában, amit elfelejtett, amit tapasztalt és gondolt anélkül, hogy észrevette és tudta volna. Gondolják meg: egy negyven-ötven éves művelt ember már szinte mindent érzékelt és megtudott, ami a világon megtudható. Vannak is lelki betegségek, melyek például egy svédül egy mukkot sem tudott emberből a svéd nyelv tudását váltják ki - annak maradványaiból vagy adalékaiból, ami svéd idézetek, felírások, úti tapasztalatok s egyebek hatottak rá tudtán kívül is. Ha ezt a betegséget egészséges renddé, szándék szerint alkalmazható eljárássá lehetne tenni! A cukoroldatba fonalat eresztek le s a cukor köréje kristályosodik. Ilyen oldat az öntudatlan lélek is - csakhogy egy sokat élet embernél olyan oldat, miben minden fel van oldva. S ha most meg lehetne találni a módot, hogy hol ennek, hol annak kiváltására és kikristályosítására lehetne lelkünk mélységeibe leeresztenünk rendre a fonalakat! Minden ember Mezzofanti volna, minden ember polihisztor volna, minden ember mindenható volna.

*

A freudizmus mint terápia: az intelligencia mint orvosság.

*

Írás közben éppúgy nem szabad gondolkozni, mint mikor kötélen szaladnak végig. Rögtön leesnének.

*

Aminek csak hegye van, az anekdota - a novella ott kezdőik, ahol magja van.

*

Nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember nyíltan és őszintén merjen taktusra menni, mikor a katonazene megszólal.

*

- Igen ám, galambom, de itt az áll, hogy idegeneknek tilos az átjárás!

- Egyszóval: át lehet menni!

*

Hagyomány és törvény: olyan embereknek haláluk után az én életem és munkám fölé való tolakodása, akiknek sejtelmük sem volt a körülményekről, melyek közt nekem kell élnem és dolgoznom.

*

Én minden meggyőződést tisztelek - de nem mindenfajta meggyőződésű embert