Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 17. szám · / · Figyelő · / · Szép Ernő: Kucséber-kosár

Ignotus: Béatrice D'Aragon, Reine De Hongrie

Eleganter definit Celsus - ez maga is elegáns fordulat az Institutiókban. És: er spricht Talare - ezt, gondolom, Auerbach mondta Simsonról, a német parlamenti nagy elnökről. Efféléket a mi parlamentünk elnökéről is el lehet mondani, Berzeviczy Albertről. Választékos, pontos és tekintélyes, és - ne vegye munkás élete és sok kutatása kisebbítésének: bámulatosan neki való műfajt talált mert végre a rövid elnöki kijelentésekben: ex cathedra való megállapításokban, a dobogó gyűjtőlencséjébe való összefoglalásokban, pályáknak s egyéniségeknek nehány búcsúztató mondatba való beszorításában, - mind csupa elhatárolásban, amiben választékos, és talárban, amivé a szava összeáll. Pallérozott és méltóságos lélek, abban is, amit meglát, abban is, ahogy meghatározza, amit meglátott. Stílusos hozzá, hogy már szinte gyerekfővel jogakadémiai professzor volt; komoly lutheránus akadémián, de maga elegáns katholikusul.

Ilyen ünnepélyes egyéniséget választékos kedvteléseiben nyomon követni maga is ünnepi és választékos kedvtelés. Müvészeti és történeti tanulmányai komoly és formás tudomásul vevések és tudtul adások - néha és néhol még tartózkodásukban is annyira melegek, mintha egy szép kastélyban maga a gazda vezetné vendégét teremről-teremre, s olykor meghatottan emelne le egy képecskét vagy venne elő egy régi szelencét, mely különösen szivéhez nőtt. Azt sosem arrogálta, hogy nála új időszámítást kezdjenek a történet vagy a műtörténet évkönyveiben. De vendégkönyvükben mint előkelő látogatónak van a neve külön lapra írva.

A magyar történet legérdekesebb asszonyát ennek a francia értelmében akadémikus festőnek kezétől megfestve s éppen a franciáknak mutatni meg: okos és termékeny gondolata volt annak az okos és hasznos vállalkozásnak, mely a Revue de Hongrie Bibliothčque Hongroise-ának formájában mível gyakorlati hazafiasságot. A gyönyörű, és: olasz, renaissance és asszony mivoltában háromszorosan nemzetközi figura okvetlen meg fogja kapni a franciákat, s a magyar előadó hang kedvezően mutatkozik előttük a grandseigneuri ciceronéságban, mely minden kíváncsiság számára kéznél van, de soha nem tolakszik a kép és a néző közé. A fordítás maga is sima és választékos; a könyv francia kiadója Honoré Champion párisi cég, s egyelőre első kötete áll a franciák előtt.