Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 16. szám · / · Figyelő · / · Fenyő Miksa: Kaffka Margit: Tallózó évek

Fenyő Miksa: Kaffka Margit: Tallózó évek
II.

Mondom, ez a rövid irodalomtörténeti beállítás a teljességre alig tart számot. Inkább azt akartam dokumentálni e széles vonalú bevezetéssel, hogy jelentős dologról van szó: Kaffka Margit költészetéről. Első kötetjének bájos egyszerűségű, a magyar költői nyelv új szépségeit reveláló költeményeitől a "Tallózó évek gyönyörű gyűjteményéig... mily pompás és mennyire tudatos fejlődés. A maga életén és művészetén (amely az életének talán legintenzívebb megnyilvánulása) örökké dolgozó, értékeit újra értékelő, ezer választóvízzel kipróbáló művész munkája érzik meg az ő oevre-jén; nem buzog belőle önként, nem énekel, mint madár az ágon, de kemény lessingi akarással kényszeríti ki a művészi értékeket érzéseinek, impresszióinak gazdag kohójából. A "Tallózó években mindössze tíz vers, de érzésben, gondolatban, a kifejezésnek művészi erejében, asszonyi, sőt emberi őszinteségben több van e tíz költeményben, mint akárhány vaskos kötetben.