Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 14. szám · / · Szabó Dezső: Jean-Arthur Rimbaud

Szabó Dezső: Jean-Arthur Rimbaud
III.

Ez az egy kötetnyi vers és próza, mit a szerző bolondságnak nevezett [**] és ki akart felejteni életből, a következő líra egyik legösztönzőbb tényezője. Sok eljövendő extravaganciáért ő felelős és szükséges új dolgoknak ő a forrása. Baudelaire, Verlaine és Mallarmé mellett van helye. Ők négyen az új líra ősei. Naturalizmusa visszahat Richepinre, de hat Laurent Tailhadere, Verhaerenre és másokra is. Voyelles szonettje egy egész iskolát teremt. Prózai költeményei nyomán bizarr vegetáció támad és Paul Fort, Remy de Gourmont és sok más hasonló alkotásaiban része van. És e prózai költemények rövid, kifejező ritmusú mondatai átmenetet képeznek a vers libre-hez.

Miért hagyta ott a húsz éves fiatalember az irodalmat, miért undorodott rá gyermeksége egyetlen szerelmére? Talán mert észrevette, hogy énjének abszolút sajátos megörökítését nem érheti el az irodalomban? Talán észrevette, hogy a líra az egyénülés egy bizonyos fokán túl vagy zenévé lesz, vagy - őrültséggé.

 

[**] ** Megjelent még egy kötet levele: Lettres de J. Arthur Rimbaud. Mercure de France.