Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 12. szám · / · Tersánszky Józsi Jenő: Hitter Lajos, a hetedgimnazista

Tersánszky Józsi Jenő: Hitter Lajos, a hetedgimnazista
10.

Benn a szobában le volt húzva a lámpa s a lakótársa édesen aludt az ágyán. Féloldalt feküdt s úgy körülgubózta magát a paplannal, mint egy nagy piros hernyó.

Hitter Lajos felsrófolta egy kissé a lámpát, egy könyvet állított elibe s az ágy szélére ült levetkőzni. Olyan elálmosodás jött rá néha, hogy a feje előrebukott s a két karja erőtlenül csüngött le kétoldalt egy pillanatra.

Egyszer gondolt valamit s átkémlelődött a lakótársára. Felkelt aztán félmeztelen, felkapta a lámpát óvatosan s megállt véle a tükör előtt. A lámpa megingott csörrenve a kezében, olyan közel dugta a fejét a tükörhöz s a két szeme kerekre nyílva ijedten meredt rá a fekete lapról. Különösen sápadtnak tetszett az arca, fájdalmasnak szinte, s szélesen, körülárnyékolva váltak ki rajta a formák. szépnek s érdekesnek találta s az orra hajlását féloldalt fordulva is megszemlélte. Aztán megcsóválta a fejét s komolyan bámult a saját tekintetébe. S egyszerre felnevetett. Még egy ízben átpillantott az alvó másikra s figyelte erőltetve a szemét, mert az ágyfa árnyéka beborította a felső testét s aztán lenézően húzta félre a száját:

- Nyavalyás - mondta magában, s fáradtan estek le a szemhéjai és olyan ficamodós könyökmozdulattal dörzsölte közben a hátát. Aztán átdugta fejét a hálóingen s belefújt a lámpába.