Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 11. szám · / · Figyelő · / · Turcsányi Elek: Kabos Ede: Damajanti

Boross László: A bagdadi Vőlegény

Van egy anyóka, akit a férje elhagyott, aki a saját erejéből öt gyereket nevel, hajléktalanoknak hajlékot ád, a szomszéd kisasszonynak bagdadi vőlegényt szerez és a tanyai gyerekeket kioktatja a misszionárius cselekedetekre. A gyerekek csintalanok, de nemeslelkűek; a szomszéd kisasszony tehetetlen, de boldogul; a szomszéd asszonyok rossznyelvűek, de meghajolnak a nyilvánvaló érdem előtt; a bagdadi pedig kényes a gyomrára és iszákos, viszont a pénzügyminiszter nyolcszáz dollár nyugdíjat küld neki. A befogadott hajléktalant kétszer le akarják tartóztatni, de egyszer se tartóztatják le; eközben egy boldog házasság biztos révébe evez. Annak a derék anyókának a férje is megtér, egyszerre csak felbukkan: az élet bonyodalmai elsimultak, a nap lenyugovóban már, erre az anyóka felrántja házának ajtaját s megható bensőséggel így szól a megtérő férfihez: Gyere - be hozzánk.

Ebben az alkalmas időpontban a függöny harmadszorra és a utólszorra legördül.

Ha észrevesszük, hogy egy jól épített, friss menetelű színdarab struktúrájába új bonyodalom ékelődik: annál feszültebb várakozással nézünk a fejlemények elé.

A Bagdadi Vőlegény nem ilyen darab. Szerkezete felettébb gyenge: cselekménye lomhán bukdácsol a már ismertetett derűs megoldások felé. Ha új bonyodalom készülődik, aggódva gondoljuk: Még ezt is el kell intézni.

Csak nagyon szimplán intézhetik el.

Egy lassú menetű darabba érdekes és gondos jellemrajzok kellenek. Ilyen a Bagdadi Vőlegényben nincs. Az a derék anyóka például felettébb ócska és szimpla bútor. Egy epizódszerep talán még telnék belőle, egy főszerep semmi esetre sem. Könnyű jól játszani és nehéz nem játszani színtelenül. Jól és színtelenül játszotta Fáy Szeréna is.

A többi színészek se kaptak érdemes feladatot. A leghálásabb talán a Somlay szerepe volt; a leghálásabb az ő játéka is. Partnere, Nagy Ibolya gyakran túlozta a karikatúrát; hol fárasztott vele, hol megtapsolták érte. Kis szerepben jó volt Helvey Laura.

Nagyon örvendetes volt a fiatalság szereplése; végzett színi növendékek és gyermekek. Azok disztingváltan játszottak s a fiatal ambíció szerencsétlen hangsúlyeltolásokban nem ütközött ki belőlük; ezek ügyesek és kedvesek voltak - kitűnő anyag az ötletes rendező kezében.

A Bagdadi Vőlegénynek irodalmi sikere nem lehetett és közönségsikere nem lesz. Ezt a könnyű jóslatot le merem írni a főpróba napján.

Még csak egyet. A Bagdadi Vőlegényt Alice Hegan Rice írta. Az angol eredetiben nincs oly szép címe, mint Cholnoky Viktor fordításában.