Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 11. szám

Lányi Sarolta: Megállt és apadóban

Oh életem elcsöndesült folyója!

Volt, hogy rohantál vad sziklákon át
A nap tüzét szikrázva szórta rád.

Arany gyönyör, aranyszín szende sajka
Siklott a hátadon, hintázva rajta.

Volt, hogy zuhogtál zajlón és zihálva
Mint ki titkolt kincseket kutat
A föld alatt, félős, hideg homályba,
Hol rémszemükkel lesnek a kutak.

Voltál a bánat medrében folyó
Kínban ragyogó könyfolyó.

Voltál a holdnak tükre, holt tükör
Voltál erő, mely vágtat és kitör.

Voltál a szépség szent patakja
Ezüstlő harmatokat szórva...

Most áll vized. Jaj, bár már kiapadna
Nincs senki, ki hullámodon hajózna.

Oh éltem elcsöndesűlt folyója.