Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 8. szám · / · Isaburo Nagai

Isaburo Nagai [+] : Japán vélemény Tolsztojról
(Tolsztoj és a buddhizmus)

VI.

Tolsztoj mai befolyását is nehéz pontosan megállapítani, de még bajosabb ez a jövőre nézve. Egy tény kétségtelen: az individualizmus fejlődése Japánban. Még a nacionalizmus tetőpontján is, a múlt háborúban és az azt követő időben, a hazafias irodalom csekély jelentőségű volt. A japán irodalomban Kipling-féle alakok nincsenek, az individualista írók pedig úgy szaporodnak, mint a gomba eső után. Úgynevezett "naturalizmus" árasztotta el az országot. A színpadon Ibsen drámái szerepelnek. A jelenkori japán írókat az észak-európai írók tartják lenyűgözve. Fiatalemberek seregestül fordítják és olvassák a skandináv és orosz írókat. Az ily irodalom beáramlása, melynek termékei a mienkétől teljesen eltérő környezet gyümölcsei - ahol a természet komor, az ég szürke, a hegyeket sötétzöld fenyvesek borítják, nézetem szerint nagyon is kétséges hatású. A japán természet ellentétes az észak-európaival és inkább a dél-európaira emlékeztet. Az ég napos és kék, egész éven át nyílnak a virágok, a szigetek partjait a Csöndes-óceán zúgó, magasra szökő hullámai mossák és nincsenek csöndes, magányos fjordok. Ha igaz, hogy a biológia törvényei épp oly uralkodó erők az irodalomban, mint az életben, a japán írók törekvései elhibázottnak látszanak. A dél irodalmát az észak nehezen értékelheti, és a japán faji temperamentum gyökeresen különbözik a skandinávtól és szlávtól.

És mindamellett azt látjuk, hogy noha Japán karddal és ágyúval legyőzte Oroszországot, legyőzetett általa tentával és tollal. Egy régi mondás szerint "A toll hatalmasabb a kardnál".

Amherst, Mass. 1911. március.

 

[+] * A szerző fiatal ember, még nincs huszonnégy éves, Tokióban született és két éve tanul egy mezőgazdasági főiskolában, Amerikában; még otthon tért át a kongregacionalista protestáns egyházba, de a kereszténység, mint a fordító véli, aki másfél hónapot töltött ez író társaságában, nem elégíti ki. E cikkét angol kéziratból fordította Braun Róbert.