Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 8. szám · / · Isaburo Nagai

Isaburo Nagai [+] : Japán vélemény Tolsztojról
(Tolsztoj és a buddhizmus)

V.

Ha a Tolsztoj japáni befolyását figyeljük, először az tűnik szemünkbe, hogy csaknem kizárólag fiatalemberekre terjed, másodszor, hogy e befolyás egyaránt megvan a buddhisták és keresztények közt és harmadszor, hogy e befolyás inkább közvetett, mint közvetlen. Nem is volt elég erős ahhoz, hogy megkülönböztethető társadalmi mozgalmat teremtsen Japánban. E tanok alkalmasak voltak az emberi élet meztelen tényeinek föltüntetésével egyes emberi lelkeket fölrázni. Azonban kevesen tartják meg a Tolsztoj szerinti hitet, hanem csakhamar majdnem valamennyien más irányba térnek. Vagyis, Tolsztoj a Keresztelő János, aki a lelkeket fölkelti és a szellemi életben új életet ad. Kató csak egy példa a sok száz közül. Mily éles Tolsztoj szava, amikor először halljuk! Nyomon követi a lélek ébredése, azonban idealizmusa sokkal szélsőbb, mint sem hogy meg lenne valósítható a mindennapi életben. Így aztán a buddhizmushoz vagy kereszténységhez menekülnek, hogy a tolsztoji tanokban szembetűnő ellentmondások harmóniáját megtalálják.

Számos fordítása jelent meg műveinek Japánban, melyek igen elterjedtek. A japán fordításokon kívül angol kiadások is forognak közkézen.

 

[+] * A szerző fiatal ember, még nincs huszonnégy éves, Tokióban született és két éve tanul egy mezőgazdasági főiskolában, Amerikában; még otthon tért át a kongregacionalista protestáns egyházba, de a kereszténység, mint a fordító véli, aki másfél hónapot töltött ez író társaságában, nem elégíti ki. E cikkét angol kéziratból fordította Braun Róbert.