Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 8. szám · / · Isaburo Nagai

Isaburo Nagai [+] : Japán vélemény Tolsztojról
(Tolsztoj és a buddhizmus)

III.

Akik ismerik a buddhista szertartást, a katolikus szertartásban meglepetve veszik észre, mint nyilvánulnak meg ugyanolyan szertartási eszmék, áthatva a kereszténységet és buddhizmust. E sorok írójának személyes tapasztalata ez a különös meglepetés, melyet érzett, amikor először volt katolikus templomban Amerikában. A keresztény és buddhista rítusban ugyanazon fölfogást láttam magam előtt, mint pl. a papok köntöse, a tömjén használata, egy régi nyelv megtartása ceremoniális célokra, a képek tisztelete stb. Nem kisebb volt meglepetésem, amikor először pillantottam meg Fra Angelico festményeinek másolatát, látva a szembetűnő eszmei rokonságot a régi buddhista és keresztény festők közt. Dahlman is nagyon hangsúlyozza, hogy a buddhista festők keresztény befolyás alatt álltak. Szerinte Buddháról kép egyáltalában nincs a keresztény kor első százada előtti korból.

Dr. Richard is úgy véli, hogy a kereszténység és újabb buddhizmus föltűnő rokonságot mutatnak még oly eszmékben is, mint a Messiás és a Háromság. Szerinte a buddhizmusban csodás fejlődést látunk ateizmusból a teizmusba, továbbá a teizmusból a monoteisztikus háromságba. A Lótusz Evangélium utolsó fejezetében állandó a hivatkozás a "nagy", "előrehaladt" vagy "új" hitre, mint egyedül üdvözítőre a "kicsiny", "primitív" vagy "régi" hittel ellentétben. Az új hit oly csodásan hasonlít a kereszténységhez, hogy helyesen lenne nevezhető "pre-nesztoriánus kereszténységnek". Ugyanez a szerző még egyéb hasonlóságokat is jegyez föl: az egy isten jelzése alfával és omegával, a Megváltó mint az élet és halál kulcsának bírója, a tizenkét apostol és a tizenkét buddhista tanítvány stb.

 

[+] * A szerző fiatal ember, még nincs huszonnégy éves, Tokióban született és két éve tanul egy mezőgazdasági főiskolában, Amerikában; még otthon tért át a kongregacionalista protestáns egyházba, de a kereszténység, mint a fordító véli, aki másfél hónapot töltött ez író társaságában, nem elégíti ki. E cikkét angol kéziratból fordította Braun Róbert.