Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 7. szám · / · Figyelő

Ignotus: A kitett gavallér

A gavallért kitették a kaszinóból

Mitévő lesz szegény?

Megöli magát?

Vagy kivándorol Ausztráliába?

Ó, nem.

Hanem:

1. Felvételre jelentkezik a Reform-klubban, mert rájön, hogy ő mindig demokrata volt s ezen a romlott országon nem segíthet már egyéb, mint az általános, titkos és községenként való egyenlő választójog.

2. Cikkekkel jelentkezik az újságoknál, mert rájön, hogy ő mindig híve volt a sajtószabadságnak, s az újságírók a nemzet igaz közkatonái, nem pedig a léha kiváltságosok.

3. Kijelenti, hogy a zsidók is emberek, s a munka nem szégyen, s mihelyt akad zsidó, aki pénzt ad rá, ő hajlandó akár boltot is nyitni, ha egyébért nem, hát azért, hogy csúffá tegye a famíliáját.

Még eddig minden kitett gavallér, mutatis mutandis, ezt tette nálunk.