Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 7. szám · / · Figyelő

Bálint Aladár: Grafikusok a Nemzeti Szalonban

Két grafikus egyesület együttesen kiállította tagjainak grafikai kísérleteit. Másnak, mint kísérletnek a legjobb akarattal sem nevezhetők ezek a megható vidéki naivsággal, gyermekded dilettantizmussal készült munkák. A családi élet melege, a sok meghitt jelenet ötlik fel, látván ezeket a kézimunkákat. Mikor a család kedvenc leánya plüssbe, teniszbe, céllövésbe és lovaglásba csurgatja feles energiáit, fontos és figyelemre méltó ágazat olyankor az akvarell is. Vagy amikor a reálba járó fiú hazahozza vizsga után az iskolai gipszfigurák szénbe rajzolt másolatait. Örömmel vegyes büszkeség fogja el a hozzátartozót.

Igen, a hozzátartozók elnézésére vagy a közönség tudatlanságára gondoltak a kiállítók, mikor a nevetségesen selejt anyagot összehordták.

Selejtesek, túlontúl ismertek és nagyon meguntak.

Mi szükség van arra, hogy egyesek Brangwynt utánozzák vagy pedig Lunoist, mégpedig tehetségtelenül.

Hiába keressük, nem találunk logikus fejlődési fokokat, megkezdéseket és nem mástól átvett eredményeket. Gondolkodni lehetne azon, hogy míg a szorosabb értelemben vett piktúránk fejlődési vonala egyre emelkedik és egyre szélesebb ívben lendül előre, addig a grafikánk stagnál és elnyűtt formák variálásában merül ki. Gondolkodni lehetne ezen és keresni az okokat, ha nem lenne annyira magától értetődő. Kevés a grafikus talentum és azok is óvatosan kikerülték ezt a kiállítási alkalmat. Akik itt együtt vannak, azok vásznon is éppen olyan szürke emberek, mint ehelyütt.

Egyetlen egész ember van e társaságban. Pajtás Ödön.

Egyetlen ember, akinél a rajzolás nem időtöltés, hanem életszükséglet. Humora egészséges, teljes.

Az alakjai kinőnek a papirosból és eleven emberi életre kelnek.

Pajtás nem nagyképű, tud rajzolni és kedves bonhomiával tollhegyre szedett impresszióit kitűnően adja elő.

Vadász Miklós néhány szellemes aprósága némiképp enyhíti azt a csömört, amibe a felvonult tehetségtelenek belekergetik az embert.

Mintha poros csűrbe belesodródna egy csavargó parfümfonál.