Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 6. szám · / · Figyelő · / · Kuncz Aladár: Két novellás könyv

Jász Dezső: Bartók új munkái

Az Országos Szimfóniai Zenekar február 12-én Bartók Béla két új munkáját mutatta be: "Portrait" és "Román tánc" címűeket. Ezek közül a Portrait az, amelyről igen sokat szeretnénk mondani, mindenek előtt azt a véleményünket, hogy ez a megdöbbentően eredeti, monumentális zenekari munka hatalmas fejlődést jelent a fiatal zeneszerző művészetében. A "Portrait"-hoz hasonló egységes, nagyszabású zenekari szövést mi még magyar szimfonikus munkában nem láttunk. Órási ív, hatalmas zenei gesztusok, izgatóan tartózkodó fejlődés, amelynek alapja egy sajátságos, merőben egyéni zamatú és mégis elbájoló szabad melodika és a szólamoknak találkozása egy, a tonalitás törvényeitől teljesen emancipálódott harmonizáló fantázia bűvös atmoszférájában. Ha meg akarnánk magyarázni - azoknak, akik nem hallották -, miféle munka is ez a "Portrait", talán a "Tristán-ouverture"-re vagy a "Lohengrin-Vorspielre" hivatkoznánk. Wagneres benyomást azonban nem tesz egy pillanatra sem. Ha szilárd, logikus szerkezete a német zenei gondolkodás hatását képviseli is, szubtilis disszonanciákkal bőven fűszerezett és izgató, instrumentális színekben bujálkodó hangzása a francia impresszionisták erényeit egyesíti. Ily módon Bartók mintegy fölhasználja a francia és német szellem összes vívmányait és azt egy előkelően átstilizált, de határozottan faji természetű melodika kereteiben szerves, eredeti és egész művészetté foglalja össze. "Portrait"-jában az elfogulatlan bíráló nem mutathat ki nyomokban sem semmiféle Strauss, Reger vagy Debussy reminiszcenciát. Annak idején, ha a négykezes kivonata megjelenik, vissza fogunk rá térni.

A "Román tánc" nem ilyen nagyszabású dolog. Elragadó zsenialitással instrumentált zongoradarab, amelyet Bartóktól és másoktól is hallottunk már Budapesten. Főleg merész és meggyőzően igaz kromatikájával és nyers, zamatos hangszíneivel hat. Minden taktus egy új hangszerelési meglepetést hoz, anélkül azonban, hogy a szellemeskedésével kifárasztana.