Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 6. szám

Lesznai Anna: Halk kérés

Szerelmesem, ma el ne hagyj.
Fáradt ma csókod ringató karom;
És melylyel sebes szívem takarom,
Hogy meg ne lássad sok szavad nyomát,
Bágyadt kezem ma ölembe hanyatlott.

Szerelmesem, csak ma ne menj.
Elült a vágyam - és hívón utánad
Nem nyithatom ellankadt pillámat.
Könnyharmat nélkül kemény lesz az út
Mely kedvesedtől elvezessen téged!

Kérlellek, mint kérne anyád:
"Szebb időben tartsad útazásod,
Ne indulj ma - sötét az éj - látod.
Szívem mécsén ma fogytán az olaj.
Nem vethetne fényt távozó utadra!

S nem lelnél vissza ha majd vissza vágyol."