Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 3. szám · / · Figyelő · / · Fenyő Miksa: A rajongó Bolzay-leány

Fenyő Miksa: A rajongó Bolzay-leány [+]
Színmű négy felvonásban Írta Szomory Dezső

4.

Szomory dialógusa irodalmi a szó legnemesebb értelmében. És ezt az erényét kell mint bírálati szempontot a darabbal szembeszögeznünk. Abból, hogy Szomory mindenekfölött az irodalmi hatást becsüli, következik, hogy dialógusát ritkán bízza a szereplő személyekre. Ebben szuverén úr akar maradni; a szépség az, ami több, mint az élet. S innét van, hogy a dialógusnak ez az abszolút irodalmisága néha halaványra sápasztja alakjait, akik pedig drámaian vannak meglátva és élőnek alakítva.

A rajongó Bolzay-lány gyönyörű témát adott a kritikának. Sokan a kritikusok között félreértették, félremagyarázták; nem az a tárgy, amelyet az első pillanatra meg lehet hódítani. De nem erről akarok most beszélni. Hanem azt az éretlen s minden művészi szemponttól száz mérföldnyire fekvő bírálatot akarom itt kipellengérezni, mellyel a Pesti Hírlap kritikusa jónak látta ebből az alkalomból Tóth Imrét megtámadni s Szomory darabját együtt emlegetni a kiskorú Ghiberti gróffal.

 

[+] * Szomory darabja könyvalakban is megjelent a Nyugat kiadásában