Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 3. szám · / · Figyelő · / · Fenyő Miksa: A rajongó Bolzay-leány

Fenyő Miksa: A rajongó Bolzay-leány [+]
Színmű négy felvonásban Írta Szomory Dezső

1.

Talán az architektonikus szépségei a legszembeötlőbbek. Két gyönyörű embernek, két szép ívelésű emberi életnek a derékon roppanása. Bolzay Sándor és Bolzay Kamilla, az egyik a zseni, a fantaszta, a szédületes koncepciók embere, ki messze tornyokat látogat sorba. "Amit elgondolt, amit elképzelt, amit akart - a nílusi híd Kártum-tövében, a parti vasút a pálmák alatt, az egész nagy titánépítkezés, mind oly szép, oly vakmerő, oly nagyszerű, egy csomó zord és éles vers, mint a gránit, mint a márvány, mint a vas, egy csomó nagy, izzó zengés, meglehet rím nélkül, visszhang nélkül..." Hogy éppen Bolzay Kamilla élete és sorsa "visszhangja" ennek a fantasztikus életnek, hogy az ő fehér testét szaggatja fel izzópirosra ennek gránitélessége, hogy ő is szükségszerűen eljut a maga kartumi hídjának mindent maga alá temető összeomlásáig; ez az, amit architektonikus szépségnek mondottam. Ezek a szépségek nem megmerevített zenei harmóniák, ezek élnek, lélegzenek, véreznek, s aki ezeket életté váltotta, az az első jelenettől az utolsóig a legmagasabb művészi szempontokból nézte, gondolta végig s formálta meg anyagát.

 

[+] * Szomory darabja könyvalakban is megjelent a Nyugat kiadásában