Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 1. szám

Hírek a Nyugat köréből

Ady Endre új könyvének - "Minden titkok verseiből" - megjelenését már a múlt számunkban jelentettük. Emelkedettségében talán ez az Ady legszebb kötete.

Január hónapban - nyilván 21-én - matinét tartunk a Vígszínházban és ennek keretében Csokonai-ünnepélyt. A Vígszínház színészei erre az alkalomra Csokonainak egy friss hangú, szeretetre méltóan ötletes komédiáját - "Karnyóné"-t tanulják be. Az előadást megelőzőleg Ady Endre, Hatvany Lajos és Móricz Zsigmond olvasnak fel.

Hatvany Lajos a bécsi Akademischer Verband für Musik und Literatur meghívására e hó folyamán Bécsben felolvasást tart a magyar irodalomról, különös tekintettel irodalmunk újabb fejlődésére.

"Az árva Mariska napjai" című könyvből, melyhez Bródy Sándor írt igen meleghangú és érdekes ajánlást, mutatót közlünk ebben a számban. A könyv újévre kijön; hatezer példányban jelentetjük meg.

Szomory Dezső főmunkatársunk társadalmi drámáját, "A rajongó Bolzay-lány"-t tizenharmadikán adják a Nemzeti Színházban. Lengyel Menyhért főmunkatársunk drámájából, "Percival prófétá"-ból javában folynak a próbák a Vígszínházban.