Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 1. szám · / · FIGYELŐ · / · Bródy Sándor: Az árva Mariska napjai

Tóth Árpád: Mihály Rezső: Bariék kalandjai

Első végiglapozásra kissé tarkának, kissé rikítónak tetszik a Mihály Rezső képes meséskönyve Gondosabban nézegetve a könyv rajzait megmarad ez az impressziónk, de azt is látjuk, hogy Mihály Rezső tudatosan és ízléssel tette tarkává és rikítóvá ezeket a furcsa képeket. Ő, aki bizonyára nagy szeretettel figyelgette meg a gyermekek maguk készítette rajzait, jól tudta, hogy mikor gyermekek számára készít illusztrációkat, minél elevenebb, minél hangosabb színfoltokat kell alkalmaznia, sok-sok pirosat... Kétségtelen, hogy mikor feladatát így fogta fel, sokkalta nehezebb probléma megoldására vállalkozott, mintha könnyen összehangolható matt foltokat pingál vala egymás mellé Tehetségét, az effajta vállalkozásokra való rátermettségét mi sem mutatja meggyőzőbben, mint némely lapján egy-két ily primitív hangosságú színnek igen egyszerű eszközökkel, de bámulatos biztonsággal, ízléssel történő összehangolása: tarka, rikító a lap, gyermeki szemet üdén gyönyörködtető, de a színek közt hagyott fehér helyek a nagyon piros és nagyon zöld foltokat csakúgy összebékítik, mintha tompább ragyogású, diszkrétebb, egymást közvetlen szomszédosságban is kiegészítő pirosat és zöldet használt volna. A motívumok, melyekből könyve lapkereteit szőtte, népművészeti elemek, s ez az ötlet megint csak Mihály finom ízlését dicséri: a gyermek kedves fantasztikumú dekoratív érzését mi sem gyönyörködtetheti s nevelheti inkább, mint éppen a népművészet naiv, színes motívumainak ily bravúros egyszerűségű felhasználása a gyermekek számára készült rajzokban.

Mihály figurális illusztrációit valami kedves, gyermeki játékosságú humor hatja át s ez is predesztinálja efféle meséskönyvek rajzolására Egyik szövegképén a megriadt báránycsapat nagy, zöld bokron át leselkedik. A bokor tömött foltja mögül csak a furcsa csavarodású szarvak látszanak, amint tréfásan toppannak hátra, s a zöld bokor szakadékain át kedvesen piroslanak elő a bariék rikító nyakbavaló szalagjai. Egy másik képen ugyancsak a girbe-gurba bárányszarvak nevettetik meg a gyermeki olvasót: a lap alján gyámoltalanul reszketnek ezek a nagy, komikus szarvak, s riadtan, tanácstalanul meredeznek a lap felső részén ábrázolt távoli, fenyegető automobil felé. S mily mulatságos a világba induló baricsalád komoly, libasorban lépegető félköre vagy a gyanútlanul alvó pásztorcsapat: amint fejüket összedugva szundikálnak, s amint ebből a fejekből formált középpontból kedvesen csavarodnak jobbra-balra a rikító színű szűrök és gubák hosszú redői.

Mihály Rezső meséskönyve mindenképpen kedves és sikerült. Kár, hogy a rajzait kísérő versek nagyon gyöngék. A könyvet a "Kéve" művészegyesület adta ki, s azzal, hogy ily művészi színvonalon álló meséskönyv megjelenését lehetővé tette, kétségtelenül nagy szolgálatot tett művészet dolgában felettébb szegény képes-meséskönyv irodalmunknak.