Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 24. szám

Hírek a Nyugat köréből

A Nyugat aktualitásairól számolunk be e cím alatt. Híreket közlünk írókról, kiknek törekvései egybeforrottak a mi törekvéseinkkel, eseményekről, melyek jelzik, jellemzik, elősegítik törekvéseink megvalósítását. Igénytelenségek így magokban, mégis az esztétikai kultúrához, az irodalomhoz tartoznak, mint az érverés valamely nemes szervezethez.

A Nyugat Könyvtár címen Fenyő Miksa és Hatvany Lajos szerkesztésében olcsó füzetes vállalatot indított a Nyugat. Tizenkét szám jelent meg belőle. Egy gyűjtemény Ady Endre verseiből. Aki összegyűjtötte, távol volt tőle a banális gondolat, hogy a költő "legjobb" verseit gyűjtse össze; olyasvalamire gondolhatott, hogy azokat az Ady-verseket vigye a nagyközönség elé, melyek fölött már nem lehet vitatkozni, amelyek magukban is, különválasztva Ady költészetének egész, nagyszerű jelenségétől érvényesülnek és behódolásra késztetik a legelfogultabb, a legkényelmesebb olvasót is. Ignotus színházi dolgai vannak összegyűjtve egy másik füzetben: értékes fejezete a kritikus érett, nedvdús művészetének, legnagyobb prózaírónknak Ambrus Zoltánnak Ifjúság kötete, Hatvany Lajos tanulmánya Gyulai Pálról -, az első tanulmány, mely Gyulai méltó helyét kijelöli a magyar irodalomtörténetben - ezek a füzetek jelentek meg magyar íróktól az első sorozatban. Külföldi íróktól: Schnitzler Artur drámája: Az élet szava, Salgó Ernő fordításában. Wedekind-novellák, Karinthy Frigyes fordításában és Maurice Barrčs L'imperatrice de la solitudejének fordítása (Tóth Árpád ford.): a legmélyebb, legfinomabb és költői szépségekben gazdag emlékezés, imaginárius analízis Erzsébet királynőről. A bevezető sorokat külön közöljük. 1911-ben még harminc-negyven szám jön a vállalatban.

A Nyugat első budapesti felolvasása december tizedikén volt meg. Lengyel Menyhért, Lesznai Anna, Bródy Sándor, Biró Lajos, Szomory Dezső olvastak fel és Somlyai Artur és Medgyaszay Vilma szavaltak a Nyugat költőinek verseiből. A Nyugat második felolvasása január első felében lesz, nyilván Ady Endrével, Móricz Zsigmonddal, Laczkó Gézával, Hatvany Lajossal, Kaffka Margittal.

A Nyugat újévi számában Móricz Zsigmondtól új nagy regényt kezd. "Az isten háta mögött" ez lesz a címe.

Karácsonyra egy csomó új könyvvel jön a Nyugat. Heltai Jenőnek két kötetjével; az egyik az író kis meséskönyve, remekbe csiszolt, szeretetreméltóan bölcs, talártalan tanításaival. A másik a verseskönyve. Szomory Dezsőnek is novellás kötete jön: Ünnep a Dühöngőn és egyéb szerelmek. Egy kötet lírai antológia az új magyar versirodalom java termése. Ady Endre új verskötete: A minden titkok verseiből.