Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 24. szám · / · Lengyel Menyhért: Egy csöndes hónap

Lengyel Menyhért: Egy csöndes hónap
- a naplómból -

Július 30.

Délelőtt dolgoztam. Keveset, de némi bizodalommal.

Délután levetkőzve, az ágyra heveredve neki adtam magamat az olvasásnak.

De régen olvastam így, nyugodtan, élvezettel, belevetve magamat egy könyv sodrába, szürcsölve a szavakat, a sorokat, izgatva a fejleményektől, bámulva és élvezve az író előadását, látva és nézve a képet, amit elém tár -, nagy belemélyedéssel és csodálattal, mely arra késztet, hogy egy-egy dolognál, mely egyenesen szíven talál, a gyönyörűségtől felkiáltsak.

Persze Stendhal. Nem volna szabad harminc éves koron alul olvasni ezt, mert élmények kellenek hozzá, szerelmek, az élet és az emberek ismerete. Milyen kár, hogy a gyerekkor olvasási dühében mindezt felfaljuk, mint a disznó a gyöngyöt. Újra elő kell venni - és újra elolvasni.

De most nem lett volna szabad hozzányúlni. Most, a nagy gyönyörűség mellett egyben lesújt -, Istenem, mi ehhez képest az, amit mi pepecselünk -, mi egy szép, gazdag és nagy regény mellett a színdarab. Hervasztó érzés, ahogy az ember Stendhalra néz - nem, most nem lett volna szabad elővenni.

És egy fájdalmas és szomorú szerelemvágy támadt bennem az olvasás során. Az igazi regény nagy kerítő -, megint szomjúhozom a szerelmet, amely betöltsön és lekössön, feloldjon és felemeljen...