Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 24. szám · / · Lengyel Menyhért: Egy csöndes hónap

Lengyel Menyhért: Egy csöndes hónap
- a naplómból -

Július 26.

Egész nap dolgoztam - igen hullámzó kedélyállapotban. - Amíg írok, benne vagyok a munkában - látom a képet, addig jól érzem magamat, el vagyok bódulva s azt hiszem jó, amit csináltam, de amint abbahagyom a munkát s hideg fejjel átgondolom megint az egészet, lassankint ezer kétség merül fel s csakhamar visszájára fordul minden. Rettenetes pillanatok

Most azon estem kétségbe, hogy talán az egész darab erotikus alapgondolatát nem tudtam eddig jól hangsúlyozni. Pedig a színpad, a színház -, mint minden közlési lehetőség, mely sok emberhez szól - erotikus valami. Színészek, apostolok, papok, demagógok felizgatják, fellelkesítik a tömeget, "megtermékenyítik" szavak és gondolatok közlése által. Már most - azt szeretném kifejezni, hogy a hősöm erotikus érzései és ösztönei, ahelyett, hogy egy nővel való viszonyban elégülnének ki - egy tömeggel, egy néppel való egyesülésben nyernek kielégülést. A prédikátorok és próféták általában aszkéták -, de vajon ez az aszkézis nem más-e, mint egy elnyomott, helyesebben más útra terelt erotikum, mely lángoló szavakat ad a szájnak s szeretetet a szívnek s lobogást az elmének - szóval ugyanazt tüneteket produkálja, mint a szerelmi állapot, csakhogy kiterjesztve, átfinomítva s megnövelve, hogy ne egy nőt, hanem az emberek nagy tömegét perzselje a láng. Ezt kellene jól hangsúlyozni s kifejezni.

A vacsoránál egy család ül mellettem. Öt kedves eleven gyerek, köztük az anya komolyan s kedvesen, mint egy kotlóstyúk. Szemben velem egy fiatal házaspár, az asszony a terhesség első idejében, ennek az állapotnak minden érzékiségével, bájával és szépségével. Azt gondoltam, Istenem, de jó volna sok gyereket nemzeni, hogy hemzsegjenek, csámcsogjanak és nevessenek, az ágyamba bújjanak, hozzám, hogy játszhassak velük a sok lefojtott, játékos kedvvel, ami bennem van. Az élet fenséges, nyugodt és szép harmóniáját, melyet egy-egy szerencsés percben néha megsejtek, talán egyedül a gyerekeken keresztül lehet megérezni s elérni.