Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 24. szám · / · Ambrus Zoltán: Fűző és erkölcs

Ambrus Zoltán: Fűző és erkölcs
II.

Ez az el nem küldhető levél húsz vagy huszonöt esztendővel ezelőtt megszokott hangú - és Marcel Prévostval szemben stílszerű - kifejezése lett volna annak a benyomásnak, amely sok olvasóban támadhatott fel, ha véletlenül a szeme elé került a kiváló francia akadémikusnak Németország és Ausztria számára legutóbb szállított tárcacikke. Húsz vagy huszonöt évvel ezelőtt ilyen "elvégre", "ellenben", "véli ön", "valóban" és "avagy"-stílusban írtunk, sok szó esett az erkölcsről és igen sokszor, talán túlságosan sokszor, ilyen léha formában mondtuk el azt is, amit komolyan gondoltunk, Azóta ez a forma végképpen kiment a divatból. Ma már a kroki a leglenézettebb hírlapirodalmi iparcikké degradálódott; ma már csak a francia akadémia tagjainak bocsátjuk meg, ha "cseveg"-nek; ma már komoly formában, komoly hangon írjuk meg a legcinikusabb léhaságokat is.