Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 22. szám

Jászay-Horváth Elemér: Szomorú szemű asszony

Kezében hervadt sárga rózsák,
Bús ciprus árnya rá borúlt;
Nagy felhők úsznak ciprusok felett.
Sohase láttam két szemet
Ily szomorút.

Bús barnasága fénytelenség,
Nem ismer könnyező tusát.
Sötét, nehéz selyem-függöny megett
Nyugodtan, halkan lépeget
Szomoruság.

Itt született, s meghalni nem fog;
Elébe könny sohsem suhan.
Mosolyt nem ért, mert sohsem érte kín
S kerek ablakán kitekint
Szomoruan.

Szegény asszony, tövist nem érzett
S nem érhet mirtuszkoszorút.
Szeme sohsem sír és sohsem nevet:
Még nem is láttam két szemet
Ily szomorút.