Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 21. szám · / · Babits Mihály: Mese a Decameronból

Babits Mihály: Mese a Decameronból
4.

Tudni kell pedig, hogy madonna Lisetta minden hiúsága mellett is erényes asszony volt és míg a férje kincsekért járt túl a tengeren, ő a napjait ájtatos imában töltötte. Egyszer is, egy reggel, éppen az imazsámolynál térdelt, mikor megjelent a szobában frate Alberto, térdre esett az asszony előtt és így szólt:

- Madonna, bocsáss meg azért, amit vasárnap a szépségedről beszélve mondtam, mert ugyancsak megkorbácsoltak érte aznap éjjel, hogy fel se tudtam kelni a fekvőhelyemből, csak ma.

- És ki korbácsolt meg így? - kérdé csodálkozva az asszony.

- Megmondom - felelte frate Alberto. - Amint az éjet szokásom szerint imádságban töltöm, hirtelen nagy fényességet látok a cellámban és amint felnézek, hogy mi az, egy csodaszép ifjút látok odafönn egy nagy bottal, aki megcibálva a csuklómat és leteperve a földre, úgy megrakott, hogy minden csontom ropogott. Aztán mikor megkérdeztem, hogy miért bánt, így felelt: "Mert gáncsolni merészelted madonna Lisetta mennyei szépségeit, akit én Istenen kívül mindennél jobban szeretek." Erre kérdeztem: "Ki vagy te?" amire azt felelte, hogy Gábor arkangyal. "Ó uram - mondtam ekkor - kérlek, bocsáss meg nekem." És ő akkor így szólt: "Megbocsátok neked, egy feltétel alatt. Menj hozzá és kérj tőle bocsánatot; és ha nem bocsát meg, visszajövök és úgy ellátlak, hogy arról koldulsz, míg élsz." És amit azután mondott, nem merem elmondani, míg meg nem bocsátasz,

Hallván az asszonyka a szent ember szavait, csodálatos öröm és nevezhetetlen képzeletek keletkeztek benne és úgy érzi, hogy a szíve dobog. És így szólt a baráthoz:

- Szívesen megbocsátok, ha elmondod, amit még mondott az angyal.

- Madonna - felelt frate Alberto - miután megbocsátottál, szívesen elmondom; de figyelmeztetlek, hogy azt, amit mondok, őrizkedj elmondani akárkinek a világon, ha nem akarod elrontani minden üdvösségedet, mert áldott vagy te az asszonyok között. Gábor angyal azt mondta: annyira tetszel neki erényeiddel és szépségeddel, hogy többször leszállt volna már hozzád, de nem akart halálra rémíteni. Azért most velem üzeni, hogy eljön hozzád egy éjjel s veled lesz egy darabig; és mível ő angyal és angyali formájában meg nem érinthetnéd, azt üzeni, hogy, a te gyönyörűségedre, emberi alakban akar jönni és hogy üzend meg neki mikor jöjjön és kinek alakjában s jönni fog; azért mondtam neked, hogy áldott vagy te az asszonyok között.