Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 21. szám · / · Lányi Sarolta: Egy levélről

Lányi Sarolta: Egy levélről
I.

Feküdjek akkor fekete párnán,
Fekete selyem legyen a párnám.

Felettem valaki fáklyát tartson,
Fesse aranyra viaszos arcom.

Feküdjek árván fekete párnán,
Zizegő selyem legyen a párnám.

A Halál csöndbe, lopva jőjjön be,
Várjon a Halál halotti csöndbe.

Várjon a Halál. Valaki föláll.
Kezébe levél. Várjon a Halál.

Erőtlen kezem föl se bontsa,
Szemem a könyet ontsa, ontsa.

Könyező szemem ne is lássa,
Szívem érezze: az ő írása.

Szívem se verjen soká azután,
Haljak meg csöndben aznap délután.