Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 19. szám · / · Figyelő · / · Shaw Bernát: "The doctor's dilemma"

Tóth Árpád: Gyermekrajzok

Az iparművészeti múzeum gyermekrajz-kiállítása voltaképpen pedagógiai kiállításnak készült, de míg elsétálunk a girbe-gurba rajzú, kedvesen rikító színű, maszatos és gyűrött rajzlapok előtt, valami mély meghatottság édesedik el a lelkünkön, száz meg száz kisdiák apró problémákkal küzködő próbálgatásaiból a magunk távoli gyermekkorának emlékei hatalmasodnak elő finoman és halkan. A séta elején fölényes és felnőttes mosollyal járunk, a barátságos idegen bácsi tréfásan komoly gesztusával veregetnők meg a kis rajzolók arcát, de csakhamar eltűnődve és álmélkodva állunk meg egy-egy naiv figura előtt: hiszen ezt az aránytalan, de aprólékos gonddal összeszerkesztett villamoskocsit mi rajzoltuk valaha, tízszer is lefutva a házunk előtti megállóhelyre, megnézni a kerekek, tengelyek, ütközők egymáshoz állását, pontos formáját. Mi próbálgattuk hosszasan, el-elkedvetlenedve, a rajzlapot szakadtáig "radírozva", hogy miként is lehetne a szembenéző emberi arcot a kuszán ellenkező trónvonalak közül kimesterkedni.

Amerre nézünk, mindenütt gyermekes ravaszságú, megható naivitású problémák figyeltetnek. Kedvenc gyermekolvasmányok illusztrációit böngésszük, az aranyhajú királyfi sorozatos képecskéken győzi le az óriásokat, a törpéket és a sárkányokat, egyik lapon a földigérő lábbal vágtató juhász forgatja botját a szamara feje fölött, egy másikon a tejet elszűrő gazdasszony enged egyet inni kérő kis fiának. A mese úgy mondja, hogy a királyfi a szakállánál fogva köti a fához a gonosz törpét, az illusztráción tehát a törpe jó messzire zömökösködik a fatörzstől, hogy ki-ki láthassa fáig feszülő hosszú szakálláról: csakugyan annál fogva van odakötözve a zöldre kent gnóm. A vágtató juhásznak alaposan meg van nyújtva s keményen a földbe van sarkazva a lába, mert éppen az a mulatságos és problémásan foglalkoztató az illusztrált szövegben, hogy földig érnek a juhászi lábak. Az egyik "Családi kör" című rajzon a küszöbön hasaló kiszolgált kutya a főalak, szánalmas vén gerince aránytalanul ormótlanodik el a környező elhanyagolt alakok fölött. És a természet után rajzolt lapok! A zöld kalap, mely, hogy annál megtévesztőbb hűségű legyen, a maga valódi nagyságában kerekedik elénk s oldalán pontosan mutatja a furcsa körvonalú zsírfoltot is, meg a cincér és a ganajtúró bogár, melyeket négyszeres nagyítással rajzolt meg komoly kis mesterük, hogy a lábak izületeinek pontos megfigyelése annál nyilvánvalóbb legyen, Sok festett lapról a színekben való mélységes gyermeki gyönyörködés ujjong, cifra kakastollak kacskaringós körvonalai közé vígan, harsányan kenekednek egymás mellé s fenekednek egymás ellen az. erősen sárga, kék, piros színek.

S nem egy kiállított gyermekrajz kedves, groteszk hatását már olyan hangulati elemek is színezik, aminők művészi - pontosabban iparművészi - produktumok szemlélésekor elevenednek meg bennünk. S úgy hiszem, ezt a gyermekrajz-kiállítást éppen ez teszi nagyon érdekessé és becsessé. "Ecsetpróbálgatások"-nak címzett vonal- és színfolt-játékokból finom dekoratív dolgok keletkeztek s a "tervezgetések" itt-ott meglepően artisztikusak. Az egyik kisdiák néhány váltakozón piros és sárga hónapos retek egymás mellé sorakoztatásával kedves fejléc-félét ügyeskedett ki, egy másiknak a rajzlapján fekete gólya-silhouette-eknek a pompás, egyszerű egymás mellé állítása kelt igazi dekoratív hatást. Kivágott színespapír-szeleteknek játékos egymás mellé ragasztása egyik-másik lapon frappáns folthatást eredményez s a háromszögekből meg körökből kombinált olvasókönyv-címlapok felhasználható megoldási ötleteket szolgáltatnak. Az Elemér- és Damjanich utcai iskolák formaösszefoglaló tájkép-silhouette-jei s nyugodt foltú gomba- és gyümölcs-képei pompásan mutatják, hogy okos és ízléses tanító vezetése mellett mily intim hatásokra képes a rajzoló gyermekek drága naivitása.

Az iparművészeti múzeum gyermekrajz-kiállításán töltött órát különösen két sorozat teszi mélyen hangulatossá. Az egyik a sárközi lányok rajzgyűjteménye, a másik a Maróti Dóra kis képeinek a csoportja. Nyolc-kilenc éves sárközi leánykák szorzási gyakorlataik számoszlopai mellé apró cirádaféléket rajzoltak, melyeknek szín- és vonalhatása feledhetetlen kedvességű. Az egyiken - "Kis Éva festette Héjjós Évikének" - a naivul talppal egymásnak fordított, két-három vonallal odavetett virágcserepek frissen, színesen éreztetik a kis parasztlányok erős, dekoratív ösztönét. A nagyocska lányok rajzaikon az ábrázolt leányalakok stereotip profilját dúskáló, rikító és mégis ösztönszerű ízlésességgel egybehangolt színekkel töltötték ki.

A harsány színű, pozsgásan magyaros sárközi leányrajzoknak diszkrét, kecses ellentéte a Maróti Dóra kis ciklusa. Halvány, krinolinos dámák hajladoznak képecskéin bájos félszegséggel s matt girlandok ívelnek szelíden és finoman rajzai hátterén. Erősen dekoratív fantáziáját élénken foglalkoztatja a nagy, kerek pajzsú római katona profilja, a bőven alápuffadó szoknyák furcsa vonala s nagy plakátját ügyesen fogják egységessé az összevissza csavarodó vonalak. Maróti Dóra rajzai szolgáltatják ezen a kiállításon a legbiztatóbb példát arra, hogy hozzáértők irányításával a gyermekek művészi érzéke csodálatosan fejleszthető.