Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 19. szám · / · Hatvany Lajos: Könyvek

Hatvany Lajos: Könyvek
Az élet játéka [+
] színmű: írta Knut Hamsun

Kareno, a tudós, Ottermann vállalkozó gyermekeit tanítja. Ottermann megígéri neki, hogy egy tornyot építtet a tudósnak, hol majd megírhatja nagy munkáját. Amikor a tornyot építeni kezdik, márványbányára találnak a munkások. Teresita, Jens Spir sürgönyhivatalnok jegyese és Ottermann leánya szereti Karenot. Kareno ugyan nős, de tíz éve nem látta feleségét. A második felvonás azzal végződik, hogy a tudós nejét hozza a hajó. Viharos éj. Teresita eloltja a torony lámpáját, hogy a hajó elsüllyedjen. Kareno neje, igen közönséges nő, kit a tudós nem szeret. Az asszony megmenekül és ismét urához szegődik. Teresitával egy nagy vásáron találkoznak. Ottermann közben eladta a márványbányát és...

És ez így megy tovább. Kuszán, titokzatosan, rejtelmes egybefonódásokkal. Az utolsó jelenetben ott fekszik a halott fiatal leány és lángban ég a torony.

Az élet játéka. Annak a játéka, aki az élettel játszik s egy íróé, aki úgy érzi a világot, mint a világokkal játszó fensőbb hatalom.

Knut Hamsun nem jellemzi az embereket, ahogy a dráma élethamisítói szokták: egy, két, három, négy... és ha tíz is, milyen kevés! - jellemvonással. Nem jellemez, csak beszéltet. Majd így, majd úgy. Csak a bolond Thy nem mond magának ellent, különben mindenki. És mégis érezni: Ez csak Kareno lehet, az csak Jens Spir. S a folyton változó Teresita gazdagon fölszerelt nőiségének gyönyörű hajlékonyságát látva, még Hedda Gablert is csak srófra járó nőstény pokolgépnek érzem. A szétfutó szavak sokszerű egysége lenn van, mélyen, a lélek örvénylő mélyeiben. Ahogy szétfolyó cselekményt is átfogja egy nagy abroncs - tán a világé?

Felejthetetlen a vásári jelenet. Hangok mögött visszhangok, mozdulatok mögött remegések, az alakok mögött nagy ingó árnyaik s az egész életjáték nagy árnya, a tífuszjárványban leskődő: halál, melyről folyton szó van, ahol két ember összebúvik.

Fütyül a sors szele az emberek feje fölött és zúg minden jelenésen át. Ó nagyszerű előadásnak képzelem! Megborzonganék belé.

Hol a színház, mely arkangyalokat szerződtet rendezőkül?

 

[+
]
* Spiel des Lebens. Knut Hamsun Albert Langen München.