Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 19. szám · / · Csáth Géza: Hegyszoros

Csáth Géza: Hegyszoros
XXIII.

Azután elesett, lerogyott a kábító vonzásban.Néhány kar hirtelen fölemelkedett és egy hörgést vagy sóhajt hallottam szerteszét, amely hirtelen, átfutott az ajkakon, mint a hullámgyűrűk, ha valamit vízbe dobnak.

Soká álltam ott meredten a bánattól és a reménytelen reménykedéstől, figyelő szemekkel - míg csak rám nem borult a sötétkék éjszaka, de Graciánt nem láttam többé.

Visszafordultam.