Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 19. szám · / · Csáth Géza: Hegyszoros

Csáth Géza: Hegyszoros
XI.

- Valóban kár volt sajnálkozni Gracián miatt -, mondtam magamban -, hiszen a szerencse vezette őt kezdettől fogva. Kérdés azonban, hogy fölismeri-e: mi a tennivalója és ifjú elbizakodottságában nem folytatja-e utját?

Aggodalmam nem volt alaptalan. Gracián még pár pillanatig habozott, azután megrázta a vállait, mintegy kiszakította magát a meleg, pihegő női test bűvköréből és újra elindult.

- Gracián, bolond Gracián -, suttogtam és nem bosszankodás nélkül -, hova a pokolba sietsz annyira!... De nem lett volna illő visszahívni őt, utána ballagtam tehát.