Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 19. szám · / · Csáth Géza: Hegyszoros

Csáth Géza: Hegyszoros
IV.

Nagyon kedves és okos fiú volt, az ölembe hordoztam gyerekkorában és később megtanítottam minden szépre és jóra, amit tudtam. Most, hogy a szabadság mámorában találkoztam vele, megtelt a szívem iránta őszinte szánalommal és sajnálkoztam a reményeimen, amelyeket hozzá fűztem és a fáradozásaimon.