Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 19. szám · / · Kaffka Margit: A város

Kaffka Margit: A város
III.

Ni! A régi tanácsház órája az ott,
A Havlata Pavlata regés remeke!
Megvárom! Még öt perc -, még három, kettő!
Ver zengve -, s kijönnek, mind a tizenkettő,
Az apostolkák sorjába, körbe,
Az Péter a kulccsal, az János a könyvvel.

És hosszu, vontujju, vézna kezükkel
Megáldanak engemet, az idegent is,
Keresztet irnak és tovalengnek.

A halál azalatt egyre csenget.
"Ne még!" - könyörögnek balrul a szobrok.
A Paraszt, a Pénzvágy, a Hiuság tükörrel.

De ö "Igen!"-t bizonygat kis váz-fejével. - - -
Ám vége! Elverte sorát az óra,
S a végső mozdulatba merevül Áldál, Halál,

Amig uj óra száll.