Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 10. szám · / · ADY ENDRE: A MINDEN-TITKOK VERSEIBŐL

ADY ENDRE: A MINDEN-TITKOK VERSEIBŐL
VI.

Hajlongni emerre, amarra
Bus sorsot mértél, Uramisten
A magyarra
S még busabbat reám.

Hiszen, jó, jó: nem vagyok semmi
És mégis muszáj minden fajnál
Jobbnak lenni,
S mit ér, ha jobb vagyok?

Nekünk kevés pünkösdöt hoztál,
Kevés szentlelket, Uramisten
S ostoroztál,
Bár véresek valánk.

Körülvettél balgákkal minket
S méltatlanul kinzott fejünkre
Sohse hintett
Kegyed sugarakat.

Önnön-valónktól félve félni
S elvegyülni törpe gyávákkal,
Halva élni:
Ezt adtad, Te, nekünk.

Hajlongni emerre, amarra,
Bus sorsot mértél, Uramisten
A magyarra
S még busabbat reám.