Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 9. szám · / · FIGYELŐ · / · FENYŐ MIKSA: BIRÓ LAJOS NOVELLÁI: MARIE ÉS MÁS ASSZONYOK

FENYŐ MIKSA: BIRÓ LAJOS NOVELLÁI: MARIE ÉS MÁS ASSZONYOK
2.

Biró Lajos novellái érdekesek. Az a fajta érdekesség ez, melyet becsülök. (Van egy másik fajta érdekesség, álérdekesség - s itt főleg Herczeg Ferenc regényeire gondolok.) Biró Lajos novelláinak érdekességét két körülménynek tudhatjuk be. Hogy témái izgatóak. S hogy ami e témákban izgató, szuggesztív, azt a legegyszerűbb módon tudja közölni velünk. Novelláiban - dacára, hogy minden novellája gazdag akciójú - bonyodalom alig van. Majdnem keresetten egyszerűek a konstrukciói. A legtöbb elbeszélésében egy kitűnően meglátott és művészien megkonstruált helyzetből indul ki s a cselekmény továbbfejlesztésére a helyzet megismétlését használja. Néha háromszor-négyszer ismétlődik meg ugyanaz az esemény; alig változik valami: egy akkord, egy szín. De éppen ez által idézi fel feszült várakozásunkat, valaminek jönnie kell, ami ezt az egyformaságot megbontsa, egy hirtelen katasztrófának, melyre e merevség felenged. Épen ez által állítja önmagát nehéz feladatok elé. (Mindjárt a kötet első és egyik legpompásabb novellájában: a Marie-ben, vagy a Hanna grófnőben, vagy a Tassy anyjában, mely a kötet legszebb darabja, vagy az Adrienne-ben, a Julcsa címűben.)