Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 9. szám · / · FIGYELŐ · / · FENYŐ MIKSA: BIRÓ LAJOS NOVELLÁI: MARIE ÉS MÁS ASSZONYOK

FENYŐ MIKSA: BIRÓ LAJOS NOVELLÁI: MARIE ÉS MÁS ASSZONYOK
1.

Harmadik novellás kötete ez Biró Lajosnak. Az első köteteken még valami ingadozás érzik; az író láthatóan keresi adekvát kifejezési módját az ő tehetségeinek. Amely a legalkalmasabb arra, hogy - öt-hat hasábon belül - úgy állítsa be embereit, hogy egész lényűk, egész sorsuk egyetlen pillanatban eruptív erővel bontakozzon ki előttünk. Új kötetében látásainak ezt az alakítási módját Biró Lajos tökéletessé, stílussá fejlesztette.

A sánta ördög mestersége. Amint éjnek idején egy szép mozdulattal hirtelen leemeli a házak fedelét és a szobák, ágyak, ölelések meztelenségében megzavarodott, szomorú emberállatok állanak előttünk, rajtakapva és menthetetlenül elítélve. Mit is mondhatna félszeg gesztusuk: ennek a pillanatnak perspektívájából nézve csupán kendőzésnek látszik minden hangulat, minden líra, mely valaha is valamely cselekedetüket vagy gondolatukat körülsugározta. És ezért látszanak olyan keményeknek, majdnem kegyetleneknek Biró Lajos novellái. (A legkegyetlenebbet, a Kis lányok címűt nem kedvelem.)