Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 8. szám · / · JÁSZ DEZSŐ: STRAUSS RICHARD ELEKTRÁJA

JÁSZ DEZSŐ: STRAUSS RICHARD ELEKTRÁJA
III.

Vannak témák, amelyek internacionális közismert jellegüknél fogva a földolgozóval szemben aránytalanul több követelni valót támasztanak, mint egy merőben egyéni új sujet. Ilyen internacionális tárgyak: például a Nibelungen Lied, nálunk a hun-magyar népmondák, amelyek természetszerűleg és mindenkoron költőre, átdolgozóra, lángészre vártak és várnak. Nyers gyémántok ezek, drágakövek, amelyeket csak elsőrangú csiszolónak szabad megmunkálni. A megmunkáló félig-meddig felelősséggel tartozik a dolgáról mindenkinek aki csak tud a kincs létezéséről.