Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 6. szám · / · FIGYELŐ · / · HATVANY LAJOS: VÁLASZOK.

HATVANY LAJOS: VÁLASZOK.
E.

Sebestyén Károly két év előtt azt írta nekem, hogy "ő a mi lelkes kis csoportunkkal tart", de körülményei folytán sohse írhatja azt, amit akar. Van bennem annyi emberség, hogy ezt az állapotot respektáljam. De íme, most ugyanez az író, kinek egész működése hazugság volt, erkölcsi fölháborodást színlel az én könyvem belső nem igaz voltán. Mi jogon?

Végezzünk.

Sebestyén úgy veszi észre, hogy vénül és nem érti a mai írókat. Úgy hisszük, igaza van. Hát akkor miért szól bele oly dolgokba, amelyekhez nem ért?

Itt egy őszinte és tisztességes írói generáció nő fel, amelyhez néki, a megalkuvónak, semmi köze. Lehet, hogy közvetlen elődeink tehetségben különbek voltak, mint mi (lehet, bár nem valószínű), - de adott képességeink tisztességes kiművelése a "B. H." és a Hét körében lezüllött és kártékonnyá vált tehetségek fölé fog emelni.