Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 6. szám · / · FIGYELŐ · / · HATVANY LAJOS: VÁLASZOK.

HATVANY LAJOS: VÁLASZOK.
A.

A Hét című folyóirat Toll és Tőr rovata évek óta tisztel meg mulatságosan rosszindulatú támadásaival, melyeknek okát sem az esztétikus, sem a pszichológus, hanem egyszerűen a materialista történetíró adhatja. E támadásokat Kiss József, a költő iránt érzett tiszteletből, hálából, hódolatból és kíméletből mindeddig válasz nélkül hagytam.

A Hét legutóbbi száma megcikkezi német esztétikai munkámat s a cikkíró jónak látja ellenem irányult írása ama materialista történetbe való okának, nyílt és szemérmetlen fölfedését.

Ez fölment a hallgatás alól. Szabadon beszélhetek.