Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 6. szám · / · FIGYELŐ

FÜST MILÁN: A MASAMÓD

Előbeszéd a költőhöz:

"Érzelmes voltál s nehéz gondolattal küszködő, nevettél később minden szépségen és ami szent: mosolyogva megvetetted; lehiggadtál végül s lassan-lassan a szívbe csendes jóság visszalopózott s a régi melegség nagy, nagy haragoddal fölényes, borús szeretetté egybeolvadt... S ami nagy sírásnak megszületett s szörnyű nevetéssé később elfajult: így ravasz, bájos mosollyá elváltozott végül... Költő megértelek: szelíd és bánatos ember lettél, megbocsátó bölcs lettél melegszívű, kedves költőm te: és régóta már nagyon szeret e kritikus, ki rólad most beszélni bátor...

És most a darabjáról:

Túl mosolyon és túl életbölcsességen humorrá csöndesedett édes líra zeng megható kis komédiában. Könnyelmű, drága szerelmi a dagio, felvonásokban művészi arányossággal eloszló, bohókásan, leheletszerűn: és a költőnk van mögötte. - A költő, ki nem haragos és nem bosszúálló, egy kedves színésznőcskének néha ravasznak is kell lennie e nehéz és kegyetlen realizmusú világon... S nem haragszik a vágyakozó bohó grófra sem, amért szenvedő, esengő szerelmeseket egymástól elválaszt, drága, érzelmes játékokat tönkre tesz: sajnos, ennek már így kell lennie... S mégis: egy páratlanul gyöngéd s meleg jelenetből szerelmi boldogság melankolikusan árad: ó, de ennek már így is kellene maradnia - ...Az életünk pedig elmúlik és az édes szerelem is gyorsan és bár nevetés hangzik: bizony mondom könny van mögötte...

Abban a ritka élvezetben volt részünk, mellyel csak a legbiztosabbkezű művészet ajándékozhat meg: a végtelen egyszerűség örömét kaptuk: mikor műértő lélek a konstrukcióban gyönyörűséget találhat. Széles, egyszerű szerelmi vonal megnő és mindent betölt, mindent elfoglal: a lelkünket is és az eseményekkel élünk. meghatódunk... Művészet, mely egyszerűségében, biztosságában mesteri s a tiszta forma gyönyörűségét felidézi.

A színpadi játék a szerző céljait egyszerűségben elértette, de lírából túl keveset adott. Harmat Hedvig sokszor volt szívünkhöz szóló, Hegedűs mindig. A rendezés kedves: Jób Dánielé