Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 6. szám · / · CSÁTH GÉZA: AZ ISTENI KERT

CSÁTH GÉZA: AZ ISTENI KERT
SZOMORY DEZSŐRŐL ÉS NOVELLÁS KÖNYVÉRŐL

IV.

Szomory komplexeiről felvilágosítást adnak a témái s ezek: a szépség, a fény, pompa, előkelőség, a szenvedés, a kéj, a bűn, az éhség.

Mindaz ami a földön a legszebb és legcsúnyább - érzéki értelemben. Kéj és kin, szépség és rútság, előkelőség, és aljasság ezek a gondolat és érzésvilágának pólusai. A hősei: Mária Terézia, II. József, Ferenc császár, csupa előkelő, szép, finom ember. Azután: Hughes Revel egy züllött újságíró, Bauer Antal egy tönkrement genie, Tremolles egy kalandor, egy cocotte, aki megjelenik a lányának az esküvőjén, egy rablógyilkos. Aki azonban Szomorytól olvasott valamit, az tudja, hogy ezek nem idealizált alakok, hanem páratlanul finom megfigyelés + intuíció eredményei. Megérzi minden emberben a nemességet, az előkelőséget, a zsenialitást és megérzi a gonoszat, az aljasat. Hiszen mindenkiben van valamennyi mindenikféléből. Minden emberben meglátja a maga titkos nyomorúságát. Az ő Mária Teréziája is szenvedő, féltékeny, boldogtalan, kielégítetlen nő és viszont Tremollese is hős, genie és a cocotteja is szent asszony.

És a témái is ilyenek. Az ő hősei túlnyomóan annak a konfliktusnak az áldozatai, amelybe mint valami szerencsétlenségbe egyrészt a zsenialitásuk, másrészt a "nyomorúságuk" miatt belekerültek. Ezek a siralmas emberi sorsok, ezek az összetört életek érdeklik, amelyekből nyilván sokat látott Londonban és Párizsban. "Dúlt arcú skót leányok. Német hetérák beteges kövérségben. Tragikus hajóskapitányok, akik letörötten és csontig ázva a száraz földön lézengenek." Egy alakja így beszél magáról: "Minden fogamból a nyomort piszkálom elő és úgy állok itt mint egy darab rút lepény, aminek keze és lába van." És mindenütt valami rejtett gyalázat. A német nagykövetet, a nagy urat megcsalja a felesége a komornyikkal. Az elvált férj ingyen pásztorórára jön a volt feleségéhez, az énekesnőhöz és mert nem győzi a várást az előszobában, a szobalányhoz fordul...