Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 3. szám · / · FIGYELŐ · / · FENYŐ MIKSA: BIRÓ LAJOS: A CSALÁDI TŰZHELY

FENYŐ MIKSA: BIRÓ LAJOS: A CSALÁDI TŰZHELY
HÁROM EGYFELVONÁSOS

I.

"A szexuális morál tragédiái lassan elmúlnak, a komédiái azonban annál jobban szaporodnak, minél nagyobb az ellentét új életviszonyaink és régi erkölcsfogalmaink között" mondja Biró Lajos darabjához írt bevezetőjében. Valóban így volna? Valóban Hebbel Meister Antonjának rezignációjától - "Ich verstehe die Welt nicht mehr" - Biró darabjának asztalosmesteréig, aki hideg megfontolással küldi legkisebb leányát is arra a pályára, melyre két idősebb leánya nem egészen eredménytelenül lépett. ilyen nagyot változott volna a világ. Amott a szexuális morál tragédiája, emitt a komédiája s közöttük - Biró szerint egy egész csomó erkölcsi fogalomnak átértékelése. Nincs igaza. A mi felfogásunkból a szexuális életről, ezer éves érzéseinkből, annak homályos sejtéséből, hogy szexualitásunk láthatatlan szálakkal kapcsolódik egy világba, melyről csak a metafizikák tudnak legendákat mondani: mindebből ma és mindig száz sötét tragédia fakad és fakadhat. Sem az idejük nem múlt, sem a divatjuk nem múlt. Bernd Róza tragédiája a máé s a holnapé is. S Wedekind drámáiban - akinél mélyebben a morális fogalmak országába senki sem hatolt be - még ott is, ahol a szexuális morál komédiáiról lehetne szó, a komédia fintorán keresztül emberi vonaglások szomorújátéka érzik. Sokat lehetne erről írni, meg arról is, hogy a komédiák nem is szaporodnak olyan nagyon, mint ahogy szerző gondolja.