Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 22. szám

Beküldött könyvek

Franklin-Társulat:

Kenedi Géza: Szociológiai nyomozások. Két kötet.

Zsoldos Benő: Lalla Radha és egyéb műfordítások. Angol költők verseiből.

Dr. Dercsényi Móricz: Platon válogatott művei. III. k. (Phil. Írók Tára XXII.)

Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újságvállalata:

Sikabonyi Antal: Komjáthy Jenő. Irodalmi tanulmány.

Aktuális Könyvtár:

Csolnoky Viktor: Kacagó szélhámosok.

Schimkó Gyula:

Andrejew Leonid: A vörös kacaj.

Gyógyszerészeti Hetilap:

Gottier Lajos: Specialitások. Elbeszélések.

Szerző:

Pogány I. Béla: Rögös utakon. Novellák.

Oláh Gábor: Istenek alkonya. Új versek.

Harsányi Adolf: Kávésok, pincérek, kávéfőzők.

Az Orsz. Munkásbetegsegélyező és balesetbiztosító pénztár első évi jelentése (1907-1908.)