Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 20. szám

Ady Endre: Az elsőség jósága

Ha jó vagyok, hátam mögött
Jár valaki s azért vagyok.
S ha rossz vagyok,
Valaki elébem szökött.

Csak ez az egy: a rettenet,
Hogy elém vághat valaki,
Hős valaki
S megkettőzöm a léptemet.

Élet kerülget vagy Halál?
Mindegy, de amig én megyek
Elől megyek
S mindenki csak nyomomba jár.

Ha nem igaz, hát hazudom,
Hogy még mindig első vagyok,
Magam vagyok
Szabad mezőn, szűzi uton.

S én alamizsnás nem leszek,
Én sohse leszek második.
Bus második,
Mert a jóság-szándék vezet.

S óh jaj nekem, ha elporoz
Mellettem győztesek hada,
Vig, gyors hada,
Mert rut leszek, nagyon gonosz.

Jaj lesz, ha életben kapom
Halálomat, a győzetést,
Legyőzetést,
Mert kigyullad a homlokom.

S akkor majd látják mindenek,
Hogy minden szép ut balga ut,
Hiába-ut
S megáll az isteni menet.