Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 3. szám · / · BABITS MIHÁLY : SWINBURNE

BABITS MIHÁLY : SWINBURNE
8.

Árny, csönd és a tenger.
Swinbrune.

Hosszu éjszaka, álomágy,
ég és víz, csudamély és lágy,
csak az árnymezö csönd zeng szét
nesztelen álom- s fényzenét.
Hosszú éjeken, ott fölül
fénnyel festve vad árny terül;
kurta éjeken itt alul
dallal töltve a csönd lapul.
Tudjuk, csillagok és hegyek
künn, lágy éjszaka, fénylenek,
s létatlan, csupa sejtelem,
átborzongnak a tengeren
s hallatlan s eleven mégis
tőlük zeng a víz és ég is,
lenn, közelén, s fenn, távolán
zeng, fényélesen, árnypuhán.